နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

Civil

Engineering Department

  • Professors (1)
  • Lecturer (8)
  • Assistance Lecturer (9)

Motto of Civil Department

"Create Future"
Room No: (2/20) , First Floor , Right Side of Main Lobby

We offer the following courses:

* Bachelor of Engineering (BE-Civil)

* Master of Engineering (ME-Civil)

Faculty Members of Civil Engineering Department
NoNameRankDegreePhone NoEmail Address
1.Dr Min ZawProfessor & HeadPh.D (Civil)09-795576311minzaw.kbumz@gmail.com
2.Daw Khaing ThazinLectureM.E(Civil)09-970701693,
09-258983739
3.Daw Khaing Zar TunLectureM.E(Civil)
4.Daw Aye Thandar HtweLectureM.E(Civil)
5.Daw Mar Mar ThinLectureM.E(Civil)
6.Daw Myint MyintLectureB.E(Civil)
7.Daw Kyawt NandarLectureB.E(Civil)
8.Daw Khaing Thandar OoLectureB.E(Civil)
9.Daw Phyu Zar AungLectureB.E(Civil)
10.Daw Su Hlan AungAssist LectureM.E(Civil)
11.Daw July Zaw WinAssist LectureM.E(Civil)
12.Daw Kay Thi LinAssist LectureM.E(Civil)
13.Daw Thin Thin KyiAssist LectureM.E(Civil)
14.Daw Lat Lat WinAssist LectureB.E(Civil)
15.Daw Aye Yadanar OoAssist LectureB.E(Civil)
16.Daw Khin Oo KhinAssist LectureB.E(Civil)
17.Daw Youn War War TunAssist LectureB.E(Civil)
18.Daw Moe Thandar AyeAssist LectureB.E(Civil)

Curriculum