နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

Electronics

Engineering Department

  • Professor (1)
  • Associate Professor (1)
  • Lecturer (8)
  • Assistance Lecturer (7)

Motto of EC Department

"Try together to improve more and more"
"To impart qualified electronic engineers"

We offer the following courses:

* Bachelor of Engineering (BE-EC)

* Master of Engineering (ME-EC)

Faculty Members of Electronic Engineering Department
NoNameRankDegreePhone No Email Address
1.Dr Myint Myint SoeProfessor & HeadPh.D (EC)09-2050790myint2014noven ber@gmail.com
2.Daw Yu Yu Mon WinAssociate ProfessorM.E (EC)
3.Dr. Wit Ye HtayLecturerPh.D (EC)
4.Daw NaingLecturerM.E (EC)
5.Daw Hla Ya MinLecturerM.E (EC)
6.Daw Khin Su HlaingLecturerM.E (EC)
7.Daw Thin ThinLecturerM.E (EC)
8.Daw Thet Thet HtunLecturerM.E (EC)
9.Daw May Zin OoLecturerM.E (EC)
10.Daw Nu Nu YeLecturerM.E (EC)
11.Daw Naing Naing AyeAssist LecturerB.E (EC)
12.Daw Nan Ei KhaingAssist LecturerB.E (EC)
13.Daw Su Su MonAssist LecturerB.E (EC)
14.Daw Wai Mar Lar ToeAssist LecturerB.E (EC)
15.Daw Zin Zin NyeinAssist LecturerB.E (EC)
16.Daw Yin Mon MyintAssist LecturerB.E (EC)
17.Daw Han Ni Lar HtayAssist LecturerM.E (EC)

Curriculum