နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

Electrical Power

Engineering Department

  • Professors (2)
  • Associate Professor (1)
  • Lecturers (7)
  • Assistance Lecturers (4)

Motto of EP Department

“To Build Technology Based on Electrical Power”
Room No. (2/12), First Floor, Left Side of Main Lobby.

We offer the following courses:

* Bachelor of Engineering (BE-EP)

* Master of Engineering (ME-EP)

Faculty Members of Electrical Power Engineering Department
NoNameRankDegreePhone NoEmail Address
1.Dr. Yu Par DweProfessor & HeadPh.D(EP)09-5337585yupardway1980
@gmail.com
2.Dr. Oakar SoeProfessorPh.D(EP)09-7420046978
3.Daw Thin Thiri WinAssociate ProfessorM.E (EP)09-
4.Daw Nwei Ye LeiLecturerM.E (EP)09-798819283
5.Daw Mar Mar ZinLecturerB.E (EP)09-251118860
6.Daw Pyone Moe Moe HtweLecturerM.E (EP)09-421713868
7.Daw Aye Nandar SoeLecturerM.E (EP)09-790212771
8.Daw Thuzar MyintLecturerM.E (EP)09-256148893
9.Daw Nan Su Su SanLecturerB.E (EP)09-401557124
10.Daw May Thu HanLecturerB.E (EP)09-400421290
11.Daw Khin Moe Moe MyintAssistance LecturerB.E (EP)09-
12.Daw Ye Ye WinAssistance LecturerB.E (EP)09-426919217
13.Daw Hnin Nu Nu HtweAssistance LecturerB.E (EP)09-972008164
14.U Aung Zaw LinAssistance LecturerB.Tech (IE)09-401615388

Curriculum