နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

စက်မှု

အင်ဂျင်နီယာဌာန

  • ပါမောက္ခ (၂)
  • တွဲဖက်ပါမောက္ခ (၁)
  • ကထိက (၇)
  • လက်ထောက်ကထိက (၅)
  • ဓါတ်ခွဲခန်းအကူ (၂)

စက်မှု အင်ဂျင်နီယာဌာန ၏ ဆောင်ပုဒ်

“စက်မှုစွမ်းရည် တိုးတက်ခေတ်မှီ”
အခန်း အမှတ် (၂/၁၄) ၊ ပထမထပ် ၊ ပင်မဆောင် ညာဖက်ခြမ်း

သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော သင်တန်းများ:

* အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (စက်မှု)

စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနရှိ ဆရာ၊ ဆရာများ

စဉ်အမည်ရာထူးဘွဲ့ဖုန်းနံပါတ်Email လိပ်စာ
၁။ဒေါက်တာအောင်ကိုဝင်းပါမောက္ခဌာနမှူးPh.D(Mech) ၀၉-၄၄၉၂၄၉၂၉၄win.aungko.win
@gmail.com
၂။ဒေါက်တာအေးမြသန္တာပါမောက္ခPh.D(Mech) ၀၉-၄၃၀၄၂၄၈၁
၃။ဒေါ်သိမ့်သိမ့်စံတွဲဖက်ပါမောက္ခM.E (Mech)၀၉-
၄။ဦးအာကာထွန်းကထိကM.E (PT)၀၉-၇၉၈၇၄၁၄၆၁
၅။ဒေါ်သင်းသင်းဦး
ကထိကM.E (Mech)၀၉-၇၈၈၃၆၂၇၅၄
၆။ဒေါ်ဇင်မာနွယ်ကထိကM.E (Mech)၀၉-၇၉၄၅၅၅၈၉၀
၇။ဦးအေးမင်းဌေးကထိကM.E (Mech)၀၉-
၈။ဦးမြင့်သိန်းကထိကB.E (PT)၀၉-
၉။ဦးသန်းနိုင်မင်းကထိကB.E (Mech)၀၉-၇၈၄၂၄၄၃၅၅
၁၀။ဦးလှိုင်မြင့်ဦးကထိကB.E (Mech)၀၉-၇၈၉၀၀၇၉၈၀
၁၁။ဦးအောင်မြင့်သန်းကထိကB.E (Mech)၀၉-၄၅၀၀၂၅၄၁၄
၁၂။ဒေါ်စန်းမြင့်နွယ်လက်ထောက်ကထိကM.E (Mech)၀၉-၉၅၆၇၁၂၆၁၄
၁၃။ဒေါ်နန်းယုယုအောင်လက်ထောက်ကထိကB.E (Mech)၀၉-၇၈၅၃၄၃၁၆၃
၁၄။ဒေါ်တင်မိုးကြည်လက်ထောက်ကထိကB.E (Mech)၀၉-
၁၅။ဒေါ်အေးသီတာဝင်းလက်ထောက်ကထိကB.E (Mech)၀၉-
၁၆။ဒေါ်နှင်းဖြူခိုင်လက်ထောက်ကထိကB.E (Mech)၀၉-၇၉၆၆၁၀၅၉၁
၁၇။ဦးထွန်းမင်းဦးဓါတ်ခွဲခန်းအကူI.T.C (Mech)၀၉-၂၅၄၁၂၇၃၉၂
၁၈။ဦးထွန်းမင်းလတ်ဓါတ်ခွဲခန်းအကူT.H.S၀၉-၂၅၆၅၃၉၇၅၅

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း