နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့သော ခုနှစ်နှင့် သမိုင်းကြောင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)ကို ၁၉၉၉ခုနှစ် ၊ဒီဇင်ဘာလ(၂၇)ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်(GTC)(မကွေး) အဖြစ် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မကွေး) အား ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်ကြားမှုတွင် အဆင့်မြင့် သင်ကြားပေးနိုင်သော နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တက္ကသိုလ် တစ်ခု ဖြစ်လာ ရေး ရည် မှန်းခဲ့ပါသည်။ အစိုးရနည်းပညာကောလိပ် (မကွေး) တွင် သက်မွေးပညာရပ်(၂)နှစ်သင်တန်း A.G.T.Iဒီပလိုမာသင်တန်းနှင့်(၃)နှစ်တန်း (B.Tech)နည်းပညာဘွဲ့သင်တန်းများ သင်ကြား ပေးခဲ့ပါသည်။
(၂၀၀၇)ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၀)ရက်နေ့တွင် အစိုးရနည်းပညာကောလိပ်မှ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်အဆင့်သို့တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၊လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်အင်ဂျင်နီယာ၊လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ၊ စက်မှုအီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာ ၊ဓာတု အင်ဂျင်နီယာ အစရှိသည့်အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများသင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
နိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ရန်အလို့ငှာ ကောင်းစွာအသုံးချ နိုင်သောသင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှုနှင့်နည်းပညာ ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာတို့အား ရှေးဦးဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်းများ ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းများကို ကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)အား (၁၉၉၉)ခုနှစ်မှစ၍ ယနေ့ထိတိုင် အောက်ဖော်ပြပါ ကျောင်းအုပ်ကြီးများမှ စီမံအုပ်ချုပ်လျက်ရှိပါသည်-

စဉ် အမည် တာ၀န် ပညာအရည် အချင်း တာ၀န်ထမ်း ဆောင်ခဲ့သော ကာလ မှတ် ချက်
ဒေါ်စန်းစန်းရီကျောင်းအုပ်ကြီးM.E(Civil)၁-၁၂-၁၉၉၉ မှ   ၁၅-၁၀-၂၀၀၂ ထိGTC
ဒေါ်မြင့်မြင့်ဦးကျောင်းအုပ်ကြီးB.E(Civil)၁၆-၁၀-၂၀၀၂ မှ   ၁၅-၃-၂၀၀၄ ထိGTC
ဒေါက်တာယဉ်မွန်မြင့်ကျောင်းအုပ်ကြီးPh.D(EC)၁၆-၃-၂၀၀၄ မှ   ၁၆-၉-၂၀၀၄ ထိGTC
ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်အေးကျောင်းအုပ်ကြီးPh.D(Met)၁၇-၉-၂၀၀၄ မှ   ၁၈-၁၀-၂၀၀၆ ထိGTC
ဒေါက်တာသက်နိုင်ကျောင်းအုပ်ကြီးPh.D(EP)၁၉-၁၀-၂၀၀၆ မှ   ၃၁-၁၂-၂၀၀၆ ထိGTC
ဒေါက်တာနန္ဒာထွန်းဦးကျောင်းအုပ်ကြီးPh.D(EC)၁-၁-၂၀၀၇ မှ        ၄-၉-၂၀၀၇ ထိTU
ဒေါက်တာသန့်ဇင်၀င်းကျောင်းအုပ်ကြီးPh.D(Mech)၅-၉-၂၀၀၇ မှ           ၂၉-၆-၂၀၀၈ ထိTU
ဒေါက်တာနန္ဒကျော်ကျောင်းအုပ်ကြီးPh.D(EP)၃၀-၆-၂၀၀၈ မှ     ၉-၁၂-၂၀၁၀ ထိTU
ဒေါက်တာရန်နိုင်ထွန်းကျောင်းအုပ်ကြီးPh.D(Mech)၁၀-၁၂-၂၀၁၀ မှ     ၁၀-၃-၂၀၁၁ ထိTU
၁၀ဒေါက်တာထိန်၀င်းကျောင်းအုပ်ကြီးPh.D(Met)၁၁-၃-၂၀၁၁ မှ     ၂၇-၄-၂၀၁၅ ထိTU
၁၁ဒေါက်တာထိန်လင်းအေးကျောင်းအုပ်ကြီးPh.D(Nanoscience & Nanotech)၂၈-၄-၂၀၁၅ မှ    ၃၁-၈-၂၀၁၅TU
၁၂ဒေါက်တာမြနန္ဒာလွင်ကျောင်းအုပ်ကြီးPh.D(EP)၁-၉-၂၀၁၅ မှ     ယနေ့ထိ TU