နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့

သင်ကြားရေးအစီအစဉ်

   နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး) မှ ဘွဲ့ကြို(၆)နှစ် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေး လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိကာလတွင် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ အတွက် ကျောင်းသား လက်ခံရာ တွင် ၎င်းတို့၏နှစ်စဉ်တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့်စာမေးပွဲရမှတ်များအပေါ်အခြေခံ၍လက်ခံဆောင် ရွက်ပါသည်။

ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း (၆)ခုမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ကမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာB.E (Civil)
လျှပ်စစ်ဆက်သွယ်အင်ဂျင်နီယာB.E (Ec)
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာB.E (EP)
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာB.E (Mech)
စက်မှုအီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာB.E (MC)
ဓာတုအင်ဂျင်နီယာB.E (Ch.E)