နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

အီလက်ထရောနစ်

အင်ဂျင်နီယာဌာန

  • ပါမောက္ခ (၁)
  • တွဲဖက်ပါမောက္ခ (၁)
  • ကထိက (၈)
  • လက်ထောက်ကထိက (၇)

အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ ဌာန ၏ဆောင်ပုဒ်

"စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်ဖို့ လက်တွဲကြိုးစားစို့"
"အရည်အသွေးပြည့်ဝသော အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင် နီယာများအဖြစ်ပြုစုပျိုးထောင်ရန်"

သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော သင်တန်းများ:

  • * အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ (အီလက်ထရောနစ်)
  • အင်ဂျင်နီယာမဟာဘွဲ့ (အီလက်ထရောနစ်)

အီလက်ထရောနစ် အင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ဆရာ၊ ဆရာမများ

စဉ်အမည်ရာထူးဘွဲ့ဖုန်းနံပါတ်Email လိပ်စာ
၁။ဒေါက်တာမြင့်မြင့်စိုးပါမောက္ခ ဌာနမှူးPh.D (EC)၀၉-၂၀၅၀၇၉၀myint2014noven ber@gmail.com
၂။ဒေါ်ယုယုမွန်ဝင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခME (EC)
၃။ဒေါက်တာဝတ်ရည်ဌေးကထိကPh.D (EC)
၄။ဒေါ်နိုင်ကထိကME (EC)
၅။ဒေါ်လှယမင်းကထိကME (EC)
၆။ဒေါ်ခင်စုလှိုင်ကထိကME (EC)
၇။ဒေါ်သင်းသင်းကထိကME (EC)
၈။ဒေါ်သက်သက်ထွန်းကထိကME (EC)
၉။ဒေါ်မေဇင်ဦးကထိကME (EC)
၁၀။ဒေါ်နုနုရည်ကထိကME (EC)
၁၁။ဒေါ်နိုင်နိုင်အေးလက်ထောက်ကထိကB.E (EC)
၁၂။ဒေါ်နန်းအိခိုင်လက်ထောက်ကထိကB.E (EC)
၁၃။ဒေါ်စုစုမွန်လက်ထောက်ကထိကB.E (EC)
၁၄။ဒေါ်ဝေမာလာတိုးလက်ထောက်ကထိကB.E (EC)
၁၅။ဒေါ်ဇင်ဇင်ညိမ်းလက်ထောက်ကထိကB.E (EC)
၁၆။ဒေါ်ယဉ်မွန်မြင့်လက်ထောက်ကထိကB.E (EC)
၁၇။ဒေါ်ဟန်နီလာဌေးလက်ထောက်ကထိကME (EC)

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း