နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး)

အင်ဂျင်နီယာ ရူပဗေဒ

ဌာန

  • တွဲဖက်ပါမောက္ခ (၁)
  • ကထိက (၂)
  • လက်ထောက်ကထိက (၂)
  • နည်းပြ (၁)
  • သရုပ်ပြ (၈)

Motto of Engineering Physics Department (MM)

“အင်ဂျင်နီယာပညာ ကျွမ်းကျင်ဖို့ အင်ဂျင်နီယာရူပဗေဒအခြေခံစို့”
အခန်အမှတ်:(၁/၂၁) , မြေညီထပ်, ပင်မဆောင် ညာဖက်

အင်ဂျင်နီယာ ရူပဗေဒ ဌာနရှိ ဆရာ/ ဆရာများ

စဉ်အမည်ရာထူးဘွဲ့ဖုန်းနံပါတ်Email လိပ်စာ
၁။ဒေါက်တာမော်မော်တွဲဖက်ပါမောက္ခဌာနမှူးPh.D (Phys)၀၉-၅၃၄၈၀၃၃mawm10525
@gmail.com
၂။ဒေါ်ကြေးမုံထွန်းကထိကM.Sc (Phys)
၃။ဒေါ်စင်သီယာအေးကထိကM.Sc (Phys)
၄။ကြည်ကြည်မိုးလက်ထောက်ကထိကM.Sc (Phys)
၅။စုမွန်မွန်ဝင်းလက်ထောက်ကထိကM.Sc (Phys)

သင်ရိုးညွှန်းတမ်း